Q4 2022: Extrémně nízká obsazenost okolo 1 % přetrvává, podíl spekulativní výstavby narostl na 40 %

Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi ve 4. čtvrtletí 2022
  • Celková nabídka českých moderních industriálních ploch dosáhla téměř hranici 10,8 milionů m2.
  • Více jak polovina prostor v aktuálně rozestavěných halách se nachází v Karlovarském, Plzeňském a Jihomoravském kraji.
  • Z aktuálních 1,2 milionů m2 ve výstavbě je zhruba 60 % již před pronajato.
  • Neobsazenost ve srovnání s předchozím čtvrtletím mírně vzrostla o 26 bazických bodů a ve srovnání se 4. čtvrtletím loňského roku došlo k poklesu o 10 bazických bodů.
  • Průměrné nejvyšší dosažitelné nájemné v Praze opět vzrostlo, na úroveň 7,65 eur za m2 měsíčně

Celková nabídka průmyslových prostor v ČR

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice téměř dosáhla hranici 10,8 milionů m2 a očekáváme, že do konce prvního čtvrtletí roku 2023 překoná 11 milionů m2. Toto čtvrtletí bylo dokončeno celkem 167 300 m2 skladových ploch ve 12 průmyslových parcích na území České republiky. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o 10% nárůst, mezičtvrtletně se jedná o 66% pokles. Tento znatelný pokles byl způsoben souhrou dvou událostí na trhu.

První je, že minulý kvartál bylo dokončeno 187 000 m2 distribučního centra Amazonu v Olomouckém kraji u Kojetína, což výrazně ovlivnilo mezičtvrtletní srovnání. Zároveň několik budov s původně plánovaným dokončením do konce roku 2022 posunulo data dokončení na první čtvrtletí roku 2023. Za celý rok 2022 bylo v České republice dokončeno přes 1 100 000 m2, což představuje 121% nárůst oproti roku 2021. Toto množství představuje největší objem nově dokončených ploch na českém trhu s průmyslovými nemovitostmi v jednom kalendářním roce.

Největší dokončenou halou je budova o celkové velikosti 39 200 m2, která se nachází v industriálním parku VGP Olomouc, která byla v době dokončení celá pronajata nezveřejněné společnosti ze sektoru logistiky. Druhá největší dokončená budova se nachází v D2 Logistics parku (22 000 m2), hala byla v době dokončení plně pronajata společnosti zaměřené na automobilový průmysl.

Za celý rok 2022 byla největší dokončená hala v Olomouckém regionu u města Kojetín, kde developer Panattoni postavil pro Amazon nové distribuční centrum (187 000 m2).

Projekty ve výstavbě

Na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2022 bylo ve výstavbě celkem 1 219 000 m2 skladových a výrobních prostor, což je 4% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí a malý nárůst o cca. 7 % ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2021. Přibližně 26 z nich se nachází v Karlovarském kraji, dalších 15 % se nachází v Plzeňském kraji a 12 % v Jihomoravském kraji. V posledním čtvrtletí byla zahájena nová výstavba hal o celkové rozloze 213 200 m2. Podíl industriálních prostor ve spekulativní výstavbě (bez předem zajištěného nájemce) ve čtvrtém čtvrtletí 2022 vzrostl na 40 %. V roce 2023 očekáváme dokončení více než 1 milionu m2 skladových a výrobních ploch. V takovém případě je možné, že do konce roku 2023 přesáhne celková velikost moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice hranici 12 milionů m2.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) v posledním čtvrtletí roku 2022 dosáhla 354 000 m2 a ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaznamenala pokles o 27 %. V porovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2021 se hrubá realizovaná poptávka snížila o 45 %. Podíl renegociací činil 35 % z hrubé realizované poptávky, což představuje nárůst oproti předchozímu čtvrtletí, kdy jejich podíl činil 27 %.

Čistá poptávka čítala ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 celkem 231 300 m2, a zaznamenala tak znatelný pokles o 35 % v porovnání s předchozím čtvrtletím a ještě větší pokles o 48 % oproti stejnému období v minulém roce. Největší podíl na nové poptávce (bez důvěrných smluv) měly ve čtvrtém čtvrtletí především společnosti zabývající se výrobou. Tyto firmy tvořily 59% podíl z celkového objemu, následované společnostmi zabývajícími se logistikou, které tvořily 31 % z čisté realizované poptávky, a na posledním místě byly firmy ze sektoru distribuce s pouhým 10% podílem na celkového objemu. Čistá realizovaná poptávka v posledním čtvrtletí roku 2022 je tou nejmenší zaznamenanou hodnotou na českém trhu od třetího čtvrtletí roku 2020 kdy bylo nově pronajato pouze 165 600 m2.

Za celý rok hrubá poptávka přesáhla úroveň 2,2 milionů m2, což představuje pokles o 10 % vůči roku 2021, ale pořád znamená značný nárůst o 45 % ve srovnání s rokem 2020.

Největší novou transakcí ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 byl pronájem v Industrial Parku Rosice o velikosti 17 000 m2, který podepsala nezveřejněná firma. Druhou největší realizovanou transakcí byl před pronájem v Garbe České Budějovice, kde si společnost Taconova Production pronajala budovu o velikosti 10 500 m2. Třetím největším realizovaným novým pronájmem se stal předpronájem na hale ve VGP Parku Ústí nad Labem, kde si společnost z automobilového sektoru pronajala halu o velikosti 10 200 m2. Největší renegociace (60 600 m2) ve čtvrtém kvartálu byla uzavřená v industriálním parku P3 Lovosice, kde společnost FM Logistics podepsala prodloužení své stávající smlouvy s P3. Ve stejnou dobu se na trhu událo i několik větších transakcích, avšak tyto transakce jsou důvěrné a není možné o nich sdílet bližší informace.

Na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2022 dosáhla míra neobsazenosti 1,18 %. S ohledem na probíhající krizi to prokazuje odolnost českého průmyslového trhu. Pro srovnání jde jen o malý čtvrtletní nárůst o 26 bazických bodů a malý meziroční pokles o 10 bazických bodů. Celkově je v současné době na trhu pouze 127 100 m2 moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových skladových prostor v Praze a okolí je ještě nižší než celostátní míra a od druhého čtvrtletí 2021 se drží na téměř nulové úrovni.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice dosáhlo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 úrovně 7,50–7,90 eura/m2/měsíc. Některé speciální nabídky, zejména v Praze, začínají na 8,50 eura/m2/měsíc. Ve vybraných lokalitách mimo Prahu nyní roste nájemné rychleji než dříve, a pohybuje se okolo 6,00 eur/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 9,50–12,50 eura/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,65–1,00 eurem/m2/měsíc.