Q1 2023: Přetrvává nízká neobsazenost, zatímco celková nabídka moderních industriálních nemovitostí dosáhla hranice 11 milionů čtverečních metrů.

Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v 1. čtvrtletí 2023
  • Celková nabídka moderních industriálních ploch v České republice dosáhla hranice 11 milionů čtverečních metrů
  • Více než polovina aktuálně rozestavěných prostor se nachází v Karlovarském, Plzeňském a Jihomoravském kraji
  • Z téměř 1,3 milionů metrů čtverečních ve výstavbě je zhruba 68 % již před pronajato
  • Neobsazenost se ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšila o 43 bazických bodů, nicméně ve srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesla o 23 bazických bodů
  • Průměrné nejvyšší dosažitelné nájemné v Praze mírně vzrostlo na úroveň 7,80 EUR za m2 měsíčně

KOMENTÁŘ

Robert Sgariboldi, Director v oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí v JLL, komentuje:

„Vysoké nájemné je na jednu stranu dobrá zpráva pro vlastníky a investory do nemovitostí, na druhé straně může být problém jak pro nové zahraniční investory, tak pro stávající uživatele, kteří v tomto období obnovují svou nájemní smlouvu. Především v Praze a okolí se pro nájemce často jedná o navýšení o téměř 100% oproti jejich původním podmínkám, jednání jsou tedy často velmi dlouhá a komplikovaná. Dobrou zprávou pro trh je znovunalezená chuť developerů ke spekulativní výstavbě i v regionech jako je Plzeňsko, Brno nebo Ostrava, nájemci tedy zde stále mohou najít nové projekty za konkurenční ceny oproti ostatním trhům v okolí ČR.“

CELKOVÁ NABÍDKA PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR V ČR

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice dosáhla hranice 11 milionů čtverečních metrů. V prvním čtvrtletí bylo dokončeno celkem 217 900 m2 skladových ploch v 18 průmyslových parcích napříč Českou republikou. Tento objem představuje 25% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku však došlo k poklesu o 26 %. V době dokončení bylo přibližně 83 % z těchto projektů již předpronajato.

Největším dokončeným projektem v 1. čtvrtletí 2023 byla nová budova v Panattoni Park Cheb South (42 500 m2), která byla v době dokončení plně pronajata společnosti Autodoc ze sektoru e-commerce a dalšímu nezveřejněnému nájemci. Druhá největší dokončená budova (39 500 m2) se nachází v Panattoni Park Chomutov North a je plně pronajata distribuční společnosti Jungheinrich. Třetí největší dokončená hala (21 900 m2) je součástí CTPark Ostrava Poruba a je téměř plně pronajatá vícero nájemci.

PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

Na konci prvního čtvrtletí roku 2023 bylo ve výstavbě celkem 1 287 400 m2 skladových a výrobních prostor, což představuje 5% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí a 9% nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Téměř 25 % z celkové plochy ve výstavbě se nachází v Karlovarském kraji, následuje Plzeňský kraj se 17% podílem a Jihomoravský kraj s 16% podílem. V posledním čtvrtletí byla zahájena nová výstavba celkem 171 500 m2 skladových a výrobních ploch. Podíl prostor ve spekulativní výstavbě (bez předem zajištěného nájemce) během čtvrtletí činil 32 %. Do konce roku 2023 očekáváme dokončení přibližně 900 000 m2 dalších ploch, v takovém případě je možné, že ještě letos se celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice přiblíží hranici 12 milionu m2.

REALIZOVANÁ POPTÁVKA

V prvním čtvrtletí roku 2023 dosáhla hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) 344 400 m2, což představuje nepatrný nárůst o 1 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a pokles o 52 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Podíl renegociací se oproti předchozímu čtvrtletí snižil o 15 procentních bodů a představoval 21% podíl na hrubé realizované poptávce.

Čistá poptávka dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2023 celkem 272 900 m2, což představuje 24% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí a pokles o 25 % oproti stejnému období v minulém roce.

VÝZNAMNÉ PRONÁJMY V RÁMCI POPTÁVKY

Největší novou transakcí v prvním čtvrtletí roku 2023 byl předpronájem CTPark Blučina o velikosti 52 600 m2, který podepsala společnost Inventec. Druhou největší realizovanou transakcí byl předpronájem v CBPI Business Park, kde si společnost UCT Fluid Delivery Solutions předpronajala celkem 26 500 m2. Třetí největší novou transakcí se stal předpronájem v Panattoni Park Pilsen West II, který podepsala společnost Panasonic na celkovou plochu 24 700 m2. Největší renegociaci (14 100 m2) v prvnímu kvartálu uzavřela nezveřejněná společnost v maloobchodního sektoru v industriálním areálu Prologis Park Prague-Úžice.

NEOBSAZENOST

Na konci prvního čtvrtletí roku 2023 dosáhla míra neobsazenosti v České republice 1,4 %, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 43 bazických bodů. Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2022 míra neobsazeosti poklesla o 23 bazických bodů. Celkově je na trhu v současné době pouze 150 000 m2 moderních průmyslových prostor připravených k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových skladových prostor v regionu Prahy a okolí je ještě nižší než celostátní míra a od 2. čtvrtletí 2021 se drží na téměř nulové úrovni.

NÁJEMNÉ

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice dosáhlo v prvním čtvrtletí roku 2023 úrovně 7,70 – 7,90 €/m2/měsíc. Některé speciální nabídky, zejména v Praze, začínají na 8,50 €/m2/měsíc. Ve vybraných lokalitách mimo Prahu se nyní nájemné pohybuje na úrovni okolo 5,75 – 6,50 €/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 9,50 – 12,50 eur/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,75-1,00 €/m2/měsíc.